Keo mộng chốt

– Phân loại: keo gốc nước, 1 thành phần

– Đặc tính: keo lỏng, màu trắng sữa

– Công dụng: ghép mộng, chốt

– Quy cách đóng gói: Bịch 1kg, thùng 20kg, cal 25kg, phuy 200kg, tank 1000kg.