Keo ghép ngang

– Đặc tính: keo lỏng, màu trắng sữa

– Công dụng: ghép ngang, ghép gỗ thanh

– Vật liệu ứng dụng: các loại gỗ mềm, trung bình cứng và các loại gỗ cứng

– Quy cách đóng gói: Bịch 1kg, thùng 20kg, cal 25kg, phuy 200kg, tank 1000kg.