Keo ghép dọc

– Phân loại: keo gốc nước, 1 thành phần

– Đặc tính: keo lỏng, màu trắng sữa

– Công dụng: ghép dọc, ghép thanh, ghép finger, nối các đoạn gỗ mộng âm-dương

– Quy cách đóng gói:

Bịch 1kg, thùng 20kg, cal 25kg, phuy 200kg, tank 1000kg.