Keo epoxy

– Là loại keo chuyên dụng  đáp ứng được yêu cầu kết dính nhiều vật liệu khác nhau.

– Được phản ứng từ nhựa gốc Bisphenol A và epichlorohydrin hai thành phần với khả năng chịu nhiệt cao.

– Khi gắn kết hoàn toàn có khả năng cách nhiệt tốt, kháng các loại hóa chất cơ bản đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn ASTM C 881-90, type I, II, IV and V, grade 2, Class B and C.